Inlaga från Netnod med synpunker på PTS ”Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet” (dnr 14-6236)

Netnod har inkommit med synpunkter på PTS modellreferensdokument: "Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet, (dnr 14-6236) – förslag till principer för modellens utformning.

I korthet stödjer Netnod den modell som PTS beskriver, men Netnod anser att fibernät bör byggas på ett mer robust sätt än vad som beskrivs i modellreferensdokumentet.  

Fiber bör inte bara dras till bostäder och arbetsplatser. Dessutom bör en mer väldefinierad och väl specificerad terminologi användas i dokumentet (t.ex. anser Netnod att termen "transmission" behöver förtydligas).

För hela vårt yttrande - se följande dokument (PDF): Inlaga från Netnod med synpunker på PTS ”Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet. 

 

Inlaga från Netnod
PTS kalkylmodell