A trusted provider of DNS services
The highest quality DNS anycast service
100% uptime with DNSNODE for partners

DNS
DNSNODE Enterprise är Netnod’s nya DNS anycasttjänst för den svenska företagsmarknaden. Denna nya tjänst är en del av Netnods väletablerade DNSNODE produkt och bygger vidare på Netnods framgångar med att tillhandahålla DNS anycasttjänster till toppdomäner (TLDs) samt att utveckla kritisk Internetinfrastruktur i Sverige och runt världen.

News
14 Sep 2016
DNSNODE guarantees Swedish registrars 100% uptime and infrastructure-grade anycast. This service, part of the well-established DNSNODE product, builds on Netnod’s success in providing DNS anycast services to Top-Level Domains (TLDs) and in developing critical Internet infrastructure throughout Sweden and globally.
What is the DNS?