14 Sep 16

Netnod lanserar DNS anycasttjänster för den svenska företagsmarknaden

DNSNODE garanterar svenska registrarer 100% tillgänglighet och anycast med ”TLD-kvalitet”
Stockholm, Sverige - 14 September 2016

Netnod lanserar idag sin nya DNS anycasttjänst för den svenska företagsmarknaden. Denna tjänst, som är en del av Netnods väletablerade DNSNODE produkt, bygger vidare på Netnods framgångar med att tillhandahålla DNS anycasttjänster till toppdomäner (TLDs) samt att utveckla kritisk Internetinfrastruktur i Sverige och runt världen. 

”Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra DNS-tjänster baserade på vår DNS infrastruktur av TLD-kvalitet till företagsmarknaden”, säger Lars Michael Jogbäck, Netnods VD. ”Vi har arbetat med kritisk Internetinfrastruktur i 20 år, exempelvis som operatör av i.root-servers.net, en av de 13 DNS rootnamnservrarna i världen och vi var pionjärer med att kunna erbjuda DNS anycasttjänster till toppdomäner Att lansera DNS tjänster för den svenska företagsmarknaden via partnerskap med svenska registrarer är en del av vår långsiktiga strategi. Vi välkomnar Excedo som vår första officiella partner. Dessa partnerskap kommer att förbättra driftsäkerhet och prestanda för DNS i hela regionen, vilket är kritiskt för en fortsatt framgångsrik utveckling för svenska registrarer och deras kunder”.

Den nya tjänsten, DNSNODE Enterprise, erbjuder registrarer en s.k. ”white label” auktoritativ DNS-tjänst med garanterad 100% tillgänglighet. Genom Netnods industriledande plattform kan registrarer erbjuda sina kunder den mest robusta och tillgängliga auktoritativa DNS-tjänsten i regionen. 

Michael Duffy, Excedos VD: “Netnod är väletablerade inom industrin med bevisad hög kompetens och förmåga att leverera kvalitet inom DNS området. För oss var de det naturliga valet av partner. Deras kännedom av den lokala Internetmarknaden samt deras globala kontaktnät är givetvis ytterligare en bonus.”

Placerade i säkra telekommunikationsbunkrar och med noder över hela landet och regionen, erbjuder DNSNODE den mest säkra, robusta och omfattande täckningen i Sverige. Som den största operatören av Internetknutpunkter i regionen möjliggör Netnod samtrafik mellan över 150 nätverksoperatörer i Sverige och ger DNSNODE-kunderna tillgång till såväl de lokala operatörerna som regionens största transitleverantörer. Detta resulterar i optimal prestanda och redundans för all lokal trafik. Netnod har över 70 DNS noder över hela världen och bygger kontinuerligt ut sitt DNSNODE Partner program till fler marknader. 

”Netnod har varit verksamma i över 20 år med att bygga ut kritisk Internetinfrastruktur i Sverige, och det gör vi som ett icke-vinstdrivande, neutralt och självständigt företag”, säger Johan Ihrén, Senior Systems Specialist på Netnod. ”I mer än ett årtionde har vi erbjudit DNS anycasttjänster till toppdomäner med 100% tillgänglighet. Vi är väletablerade och kända i branschen som pålitliga när det gäller att tillhandahålla kritisk infrastruktur, inom hela fältet från auktoritativa DNS-tjänster och drift av rootnamnservrar till att driva den största Internetknutpunkten i Norden. När vi nu expanderar DNSNODE till den svenska företagsmarknaden fortsätter vårt arbete för att förbättra Internet i den nordiska regionen”.   

Mer information om DNSNODE finns tillgänglig här: 
http://www.netnod.se/dns/dnsnode 

För frågor om DNSNODE Partner-programmet, kontakta: 
partner@netnod.se 

 

Om Netnod

Netnod är ett neutralt, oberoende och icke-vinstdrivande företag baserat i Sverige. Netnod ägs av TU-stiftelsen (Stiftelsen för telematikens utveckling). 

Netnod driver och utvecklar Internetknutpunkter i Sverige och Danmark. Dessutom erbjuder de DNS anycast- och unicasttjänster till TLDer och valda samarbetspartners. Som en pro-bonotjänst till Internets fromma driver Netnod dessutom i.root-servers.net, en av Internets 13 rootnamnservrar.

För mer information besök: www.netnod.se 

 

Om Excedo Digital Management Services

Excedo Digital Management Services hjälper företag att säkra och skydda sina varumärken och företagsnamn såväl traditionellt som digitalt. I kombination med tekniska drifts-, säkerhets- och bevakningstjänster möjliggör de kontroll, tillgänglighet och skydd för bolagets digitala närvaro och identitet samt varumärken. Excedo erbjuder tjänster inom följande områden: Domännamn, Premium Anycast DNS, SSL Certifikat, Varumärken, Online Brand Protection, Rådgivning & Förvaltning.

För mer information besök: www.excedodms.se