News

Thu, 2016-09-15 16:59

Valve (AS32590) has upgraded at Netnod

Valve (AS32590) has upgraded to another 100G at Netnod in Stockholm!
Thu, 2016-09-15 14:14

Obenetwork (AS197595) is now present at Netnod COMIX

Obenetwork (AS197595) is now present at Netnod in Malmö and Copenhagen.
Wed, 2016-09-14 11:01

Netnod Launches DNS Anycast Service Focused on Swedish Enterprise Market

DNSNODE guarantees Swedish registrars 100% uptime and infrastructure-grade anycast Stockholm, Sweden - 14 September 2016
Wed, 2016-09-14 11:00

Netnod lanserar DNS anycasttjänster för den svenska företagsmarknaden

DNSNODE garanterar svenska registrarer 100% tillgänglighet och anycast med ”TLD-kvalitet” Stockholm, Sverige - 14 September 2016
Fri, 2016-09-02 14:01

Inlaga från Netnod med synpunker på PTS ”Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet” (dnr 14-6236)

Netnod har inkommit med synpunkter på PTS modellreferensdokument: "Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet, (dnr 14-6236) – förslag till principer för modellens utformning,
Wed, 2016-08-24 15:50

Netnod is hiring a junior engineer!

22 August 2016 Netnod is hiring a junior engineer!
Tue, 2016-08-16 14:46

DGC Access AB (A21195) has upgraded at Netnod

DGC( AS21195) has upgraded at Netnod in Göteborg
Thu, 2016-08-04 14:24

TeleComputing Sweden AB(AS57208) is now present at Netnod

TeleComputing Sweden AB (AS57208)  is now present at Netnod in Stockholm.
Fri, 2016-07-15 11:09

I NET Bulgaria EOOD (AS60447) is now present at Netnod

I NET Bulgaria EOOD (AS60447)  is now present at Netnod in Stockholm.
Thu, 2016-07-14 15:46

Delta Telecom (AS29049) is now present at Netnod

Delta Telecom (AS29049)  is now present at Netnod in Stockholm.